Malmedy

Kerststronk

Begin 01/12/2020
Einde 21/12/2020

WEDSTRIJDREGLEMENT « KERSTSTRONK »

De organisator

Royal Syndicat d’Initiative de Malmedy

Het thema

Kerstmis en haar tradities/ Kerstmis moderne versie

De deelnameregels

 •  1 – 17 december tot ten laatste 16:00 uur: schrijf u in door een e-mail te sturen naar gaelle.ongenae@malmedy.be . Laat ons weten of u het stuk van uw stronk waarvan de jury niet geproefd heeft, terug wilt hebben. Alles verloopt met volledig respect voor de sanitaire regels.
 •  De wedstrijd is beperkt tot maximaal 15 deelnemers
 • Maak tijdens de bereiding van uw stronk foto’s van uzelf en uw creatie in wording (uw foto wordt niet gepubliceerd, tenzij u dat wenst)
 • Om uw kansen te vergroten, kunt u uw recept gerust op een leuke manier voorstellen. Indien u geselecteerd wordt, zal het recept (indien u daarmee akkoord gaat) samen met de foto van uw stronk gepubliceerd worden.
 • Ten laatste op 18 december stuurt het Syndicat d’Initiative u een bevestigingsmail met vermelding van het uur (tussen 12 uur en 14:30 uur) waarop u op het Malmundarium wordt verwacht om ons uw kerststronk en recept te overhandigen
 • 21 december :
  o kom op het in de e-mail vermelde uur naar het Malmundarium met uw stronk
  o elke stronk wordt door ons vanuit de beste hoek gefotografeerd
  o vanaf 15:00 uur, zal een jury van 3 professionele lokale banketbakkers van uw stronk proeven en een puntenbeoordeling geven, die beïnvloed wordt door de smaak, maar ook door het uitzicht.
  o vanaf 16 uur (het precieze uur wordt in de bevestigingsmail gegeven) kunt u uw stronk terug komen afhalen
 • 22 december: de foto’s van alle genummerde stronken worden op onze Facebookpagina geplaatst.
 • 22 tot en met 28 december: de internauten stemmen voor hun lievelingsstronk.
 • 29 december: De resultaten van de wedstrijd worden op onze Facebookpagina « Malmedy Tourisme » aangekondigd. Elke winnaar wordt per e-mail verwittigd.
 • Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaardt u de regels alsook de bekendmaking van uw naam en recept.

De kandidaten

De wedstrijd is toegankelijk voor alle hobby-banketbakkers

De prijzen

1e prijs: 150 € aan handelscheques
2e prijs: 100 € aan handelscheques
3e prijs: 75 € aan handelscheques

Geef het beste van uzelf. Veel succes allemaal.

REGLEMENT « RECHT OP AFBEELDINGEN »

Uw deelname aan één of meerdere wedstrijden door inzending van foto’s en/of video’s houdt in dat u de organisator (RSI Malmedy) toestemming geeft om uw foto/video te delen of te reproduceren op de sociale netwerken die in het kader van deze wedstrijd(en) gebruikt worden.
Minderjarigen dienen de toestemming van hun ouders of wettelijke voogd te hebben. Vanaf het moment waarop de weergegeven persoon de leeftijd van verstand heeft bereikt, dient de minderjarige samen met zijn ouders of zijn wettelijke voogd toestemming te geven.
Van zijn kant verbindt het Syndicat d’Initiative de Malmedy zich ertoe de foto’s/ video’s voor geen enkel ander doeleinde te gebruiken dan voor het doeleinde verbonden aan de noden van de wedstrijd en ze in geen enkel geval door te geven aan derden. Het RSI wijst iedere aansprakelijkheid af voor verdeling van deze foto’s/video’s door derden.
Elke deelnemer heeft het recht om te vragen zijn afbeelding te verwijderen van de sociale netwerken. Persoonlijke gegevens (voornaam, woonplaats, leeftijd voor kinderen) mogen gedeeltelijk (bijv.: Emma – Bévercé – 7 jaar) openbaar gemaakt worden.

share
< >