Malmedy

De mooiste kerstgevel

Begin 14/12/2020
Einde 03/01/2021

WEDSTRIJDREGLEMENT « DE MOOISTE KERSTGEVEL»

De organisator

Royal Syndicat d’Initiative de Malmedy

Het thema

De mooist verlichte gevel (of venster of deur) in het stadscentrum (vanaf de Ubac-rotonde tot aan de Monbijou-rotonde in brede zin).

De deelnameregels

• Mail tot 13 december 2020 uw inschrijvingsformulier, naam en adres van de gevel naar magali.sante@malmedy.be
• Versier uw gevel, vensters en deuren. De versieringen moeten vanaf de openbare weg zichtbaar zijn.
• De plaatsen moeten verlicht zijn van 14 december 2020 tot en met 3 januari 2021.
• Gebruik zoveel mogelijke led-verlichtingsslingers, denk aan het milieu 😉
• Op 21 december 2020 zal een jury door de straten van de stad wandelen om een klassement op de maken.
• Op 29 december 2020 worden de 3 winnende gevels op de Facebookpagina van Malmedy Tourisme geplaatst. De winnaars worden eveneens persoonlijk per e-mail of per telefoon verwittigd.
• Bij de bekendmaking van de resultaten geeft u het Syndicat d’Initiative de toestemming om uw foto op de Facebookpagina “Malmedy Tourisme” te publiceren. U aanvaardt eveneens het reglement betreffende het recht op afbeeldingen (zie hieronder).

De kandidaten

Deze wedstrijd is zowel voor particulieren als voor handelaars

De prijzen

De drie eersten ontvangen respectievelijk een handelscheque ter waarde van:
1e : 200€
2e : 150 €
3e : 100€

REGLEMENT « RECHT OP AFBEELDINGEN »

Uw deelname aan één of meerdere wedstrijden door inzending van foto’s en/of video’s houdt in dat u de organisator (RSI Malmedy) toestemming geeft om uw foto/video te delen of te reproduceren op de sociale netwerken die in het kader van deze wedstrijd(en) gebruikt worden.
Minderjarigen dienen de toestemming van hun ouders of wettelijke voogd te hebben. Vanaf het moment waarop de weergegeven persoon de leeftijd van verstand heeft bereikt, dient de minderjarige samen met zijn ouders of zijn wettelijke voogd toestemming te geven.
Van zijn kant verbindt het Syndicat d’Initiative de Malmedy zich ertoe de foto’s/ video’s voor geen enkel ander doeleinde te gebruiken dan voor het doeleinde verbonden aan de noden van de wedstrijd en ze in geen enkel geval door te geven aan derden. Het RSI wijst iedere aansprakelijkheid af voor verdeling van deze foto’s/video’s door derden.
Elke deelnemer heeft het recht om te vragen zijn afbeelding te verwijderen van de sociale netwerken. Persoonlijke gegevens (voornaam, woonplaats, leeftijd voor kinderen) mogen gedeeltelijk (bijv.: Emma – Bévercé – 7 jaar) openbaar gemaakt worden.

share
< >