Malmedy

De origineelste kersttrui

Begin 24/11/2020
Einde 18/12/2020

WEDSTRIJDREGLEMENT « DE ORIGINEELSTE KERSTTRUI »

De organisator

Royal Syndicat d’Initiative van Malmedy

Het thema

Een foto van jezelf met een originele kersttrui

De deelnameregels

• Stuur tot 17 december 2020 om 17:00 uur uw foto samen met uw gegevens (naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnr.) naar magali.sante@malmedy.be
• Op 18 december 2020, de internationale dag van de kersttrui, worden de foto’s van de deelnemers op de Facebookpagina van Malmedy Tourisme gepubliceerd en kan het publiek op zijn favoriete foto stemmen. De stemming eindigt om 23:59 uur.
• 21 december 2020: bekendmaking van de naam van de winnaars van de wedstrijd en hun respectieve foto op de Facebookpagina van Malmedy Tourisme. De winnaars worden eveneens persoonlijk per e-mail of per telefoon verwittigd.
• Bij de bekendmaking van de resultaten geeft u het Syndicat d’Initiative de toestemming om uw foto op de Facebookpagina van Malmedy Tourisme te publiceren. U aanvaardt eveneens het reglement betreffende het recht op afbeeldingen (zie hieronder).

De kandidaten

Iedereen mag deelnemen aan de wedstrijd.

De prijzen

De drie eersten ontvangen respectievelijk een handelscheque ter waarde van :
1e : 50€
2e : 30 €
3e : 20€

REGLEMENT « RECHT OP AFBEELDINGEN »

Uw deelname aan één of meerdere wedstrijden door inzending van foto’s en/of video’s houdt in dat u de organisator (RSI Malmedy) toestemming geeft om uw foto/video te delen of te reproduceren op de sociale netwerken die in het kader van deze wedstrijd(en) gebruikt worden.
Minderjarigen dienen de toestemming van hun ouders of wettelijke voogd te hebben. Vanaf het moment waarop de weergegeven persoon de leeftijd van verstand heeft bereikt, dient de minderjarige samen met zijn ouders of zijn wettelijke voogd toestemming te geven.
Van zijn kant verbindt het Syndicat d’Initiative de Malmedy zich ertoe de foto’s/ video’s voor geen enkel ander doeleinde te gebruiken dan voor het doeleinde verbonden aan de noden van de wedstrijd en ze in geen enkel geval door te geven aan derden. Het RSI wijst iedere aansprakelijkheid af voor verdeling van deze foto’s/video’s door derden.
Elke deelnemer heeft het recht om te vragen zijn afbeelding te verwijderen van de sociale netwerken. Persoonlijke gegevens (voornaam, woonplaats, leeftijd voor kinderen) mogen gedeeltelijk (bijv.: Emma – Bévercé – 7 jaar) openbaar gemaakt worden.

share
< >